tax hot topics

Ordonanta de urgenta nr. 87 privind modificarea unor acte normative in domeniul  e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri  fiscal-bugetare 

(M.Of. nr. 608 din 28.06.2024) 

Prin Ordonanta de urgenta nr. 87 sunt introduse o serie de modificari si completari in legatura cu  sistemele de raportare electronica RO e-Transport, RO e-TVA, respectiv RO e-Factura. Am sumarizat  mai jos principalele modificari si completari aduse de prezentul act normativ: 

I. Sistemul RO e-Transport 

 • Se amana pana in data de 1 ianuarie 2025 aplicarea sanctiunilor in cazul utilizatorilor care au  statut de operator economic autorizat, obligati sa raporteze transporturile internationale in  sistemul RO e-Transport. 

II. Sistemul RO e-TVA 

 • Se modifica data transmiterii decontului de TVA precompletat de catre autoritatile fiscale,  respectiv pana la data de 5 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.  
 • Se modifica pragul pentru diferentele semnificative dintre decontul precompletat si decontul de  TVA depus de contribuabili, respectiv de la 1.000 lei la 5.000 lei, in timp ce conditia cumulativa  privind procentul de minim 20% ramane neschimbata. 
 • Contribuabilii au obligatia de a raspunde in termen de 20 de zile de la data primirii notificarii de  conformare RO e-TVA emise de autoritatile fiscale, in vederea justificarii diferentelor  semnificative existente intre decontul de TVA precompletat si cel depus de contribuabil. 
 • Notificarea de conformare nu se ia in considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, pana la  data de 1 ianuarie 2025. Tot pana la aceasta data, 1 ianuarie 2025, nu sunt aplicabile sactiuni  pentru netransmiterea de catre cotribuabili a raspunsului la Notificarea de conformare RO e-TVA. 

III. Sistemul RO e-Factura 

 • Utilizarea Sistemului RO e-Factura pana la data de 1 iulie 2025 nu este obligatorie pentru livrarile  de bunuri sau prestarile de servicii efectuate de centrele culturale ale altor state care activeaza  pe teritoriul Romaniei in baza unor acorduri guvernamentale.

Ordin comun nr. 1337 / 1268 din 17.06.2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si  functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri  RO e-Transport 

(M.Of. nr. 597 din 27.06.2024) 

Prin Ordinul nr. 1337/2024 se aproba o noua procedura de utilizare si functionare a sistemului national  privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. Dintre cele mai importante prevederi,  amintim urmatoarele: 

 • Se aduc clarificari cu privire la transporturile internationale care fac obiectul monitorizarii in  sistemul RO e-Transport, respectiv cu privire la categoriile de vehicule cu care se realizeaza  transporturile, precum si la conditiile de greutate si valoare ale bunurilor care fac obiectul  transporturilor. 
 • Se introduc reguli specifice privind monitorizarea transporturilor in timp real cum ar fi:  Obligatiile operatorului de transport de a asigura buna functionare a dispozitivelor de  transmitere automata a datelor de pozitionare sau de a echipa vehiculul de transport cu  dispozitive de tip terminal de telecomunicatii care utilizeaza tehnologii de pozitionare si  transmisie de date prin satelit; 
  • Obligatiile conducatorului vehiculului de transport; 
  • Obligatiile utilizatorilor (i.e. persoanele care au obligatia declararii datelor in sistemul RO  e-Transport); 
 • Se aduc precizari noi cu privire la stabilirea valorii bunurilor si cu privire la bunurile subevaluate. 
 • Se aduc clarificari cu privire la bunurile nereceptionate, care se intorc in depozitul de incarcare  sau in cel mai apropiat depozit al expeditorului. In cazul retururilor de bunuri receptionate este  necesar obtinerea unui nou cod UIT. 
 • In situatia in care utilizatorul nu isi exercita optiunea de confirmare a transportului pana la data  expirarii valabilitatii codului UIT, sistemul RO e-Transport va confirma transportul automat,  aceasta regula specifica este aplicabila in cazul in care confirmarea datelor declarate in sistemul  RO e-Transport are loc dupa obtinerea codului UIT. 
 • Este reglementata modalitatea de raportare a datelor in sistemul RO e-Transport in cazul  vanzarilor ambulante realizate pe teritoriul national (,,van sales”) in situatie in care beneficiarii  bunurilor transportate nu se cunosc la plecarea in cursa. 
 • Transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat achizitionate din magazinele de tip cash and carry,  reprezentand produse pe care clientul le alege de pe raft, le plateste la casele de marcat si le  transporta in nume propriu, nu fac obiectul declaratii in Sistemul RO e-Transport.

Ordonanta de urgenta nr. 78 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.Of. nr. 596 din 26.06.2024) 

 • Prin Ordonanta de urgenta nr. 78 sunt introduse clarificari din perspectiva TVA privind ambalajele  nereutilizabile care circula in sistemul de garantie-returnare SGR: 
 • Garantia aferenta produselor in ambalaje SGR perceputa de producatori, distribuitori si  comercianti in cadrul sistemului SGR nu reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri/prestari  de servicii in sfera taxei pe valoarea adaugata. 
 • Ambalajele SGR nereturnate la finalul unui an calendaristic se considera livrare de bunuri  efectuata de administratorul SGR. Faptul generator pentru livrarea de bunuri va intervini in ultima  zi a anului calendaristic. 
 • Baza de impozitare a livrarii de bunuri va reprezinta diferenta intre valoarea garantiilor primite si  valoarea garantiilor returnate de administratorul SGR intr-un an calendaristic, exclusiv taxa pe  valoarea adaugata aferenta. 
 • Daca baza de impozitare calculata este negativa, respectiv valoarea garantiilor returnate este  mai mare decât valoarea garantiilor primite intr-un an calendaristic de administratorul SGR,  acesta isi va diminua suma taxei colectate cu valoarea TVA aferenta acestei diferente in decontul  de taxa aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv. 

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Modificari ale legislatiei fiscale privind e-TVA si e-Factura