tax hot topics

Ordonanta de Urgenta nr. 70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a  decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor prin implementarea  unui sistem de guvernanta specific, precum si alte masuri fiscale 

(M.Of. nr. 582 din 21.06.2024) 

Prin OUG nr. 70/2024 se implementeaza Sistemul national informatic RO e-TVA si decontul  precompletat RO e-TVA. Dintre cele mai importante prevederi, amintim urmatoarele: 

 • Data implementarii sistemului RO e-TVA este 1 august 2024 (care va contine operatiunile  desfasurate incepand cu 1 iulie 2024). 
 • Decontul precompletat va include date declarate de contribuabili in diverse sisteme informatice  organizate de catre Ministerul Finantelor si ANAF, cum ar fi RO e-Factura, RO e-Transport, RO e Sigiliu, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul vamal integrat si alte sisteme  proprii ale Ministerului Finantelor. 
 • Decontul precompletat va fi transmis de catre autoritatile fiscale catre contribuabili prin SPV  pana pe data de 20 a fiecarei luni urmatoare incheierii perioadei fiscale. Diferentele semnificative  intre decontul precompletat si decontul de TVA depus de contribuabili, definite ca fiind de  minimum 20% si 1.000 lei (conditii cumulative), vor fi notificate de catre ANAF prin intermediul  SPV. 
 • Contribuabilii au obligatia de a raspunde, in scris, autoritatilor fiscale pentru justificarea diferentelor semnificative existente intre decontul precompletat si cel depus de contribuabil. 
 • Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a Notificarii privind diferentele semnificative se  sanctioneaza cu amenzi intre 2.000 si 10.000 lei. Perioada de gratie pentru neaplicarea amenzilor  este de 90 de zile calculata incepand cu data de 21 iunie 2024. 
 • Se instituie criterii suplimentare privind incadrarea contribuabilului in categoria de risc fiscal  ridicat in cazul netransmiterii sau nejustificarii corespunzatoare a unor diferente semnificative intre decontul de TVA depus de contribuabil si datele din decontul precompletat. 
 • Se introduc premise cu privire la modificarea termenelor pentru depunerea Declaratiei  recapitulative (D390) si Declaratiei 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe  teritoriul national. 
 • Modelul si continutul decontului pre-completat, notificarii ANAF cu privire la diferentele  semnificative si a notei explicative cu privire la aceste diferente semnificative se aproba prin  ordin ANAF in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei OUG.

Ordonanta de Urgenta nr. 69/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative in  domeniul gestionarii si implementarii sistemului national privind factura electronica RO e Factura si al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si pentru alte masuri fiscale (M.Of. nr. 582 din 21.06.2024) 

Prin OUG nr. 69/2024 se aduc modificari si completari urmatoarelor acte normative: 

OUG nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national  privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania: 

 • Se extinde utilizarea RO e-Factura si pentru tranzactiile B2C. Transmiterea facturilor in sistemul  national RO e-Factura pentru tranzactiile B2C in perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 va fi  optionala, urmand ca obligativitatea utilizarii acestui sistem sa intervina incepand cu data de 1 ianuarie 2025. 
 • Obligativitatea transmiterii facturilor in sistemul RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la  data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile de la 15 ale lunii urmatoare datei livrarii/prestarii. 
 • Se aduc clarificari cu privire la operatiunile exceptate de la raportarea in sistemul RO e-Factura,  precum operatiunile in afara sferei TVA sau neincluse in baza de impozitare a TVA, pentru care,  conform legii fiscale, nu exista obligatia de a fi emise facturi fiscale. 
 • Se introduc completari cu privire la alte tipuri de persoane juridice care pot opta pentru utilizarea  sistemului RO e-Factura, precum si cu privire la persoanele obligate sa raporteze facturile prin  intermediul acestui sistem in anumite conditii specifice. 
 • Se instituie ,,Registrul RO e-Factura executari silite” aplicabil pentru organele de executare silita. 
 • Se aduc modificari cu privire la amenzile impuse pentru nerespectarea termenelor de transmitere  a facturilor in sistemul RO e-Factura. 

OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

 • Se introduc modificari cu privire la elementele minime obligatorii pe care trebuie sa le contina  bonul fiscal. 
 • Se introduce obligativitatea utilizarii codurilor QR pentru anumite elemente de pe bonul fiscal. In  acest sens, utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale care nu permit tiparirea de coduri  QR au obligatia de a se conforma acestei obligatii in termen de cel mult 2 ani de la intrarea in  vigoare a prezentei OUG. 
 • Se introduc modficari cu privire la elementele pe care trebuie sa le contina Raportul fiscal de  inchidere zilnica. 

OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale 

 • Se introduc o serie de modificari si completari cu privire la: obiectul restructurarii obligatiilor bugetare, masurile de anulare a unor obligatii bugetare principale, inlesnirea la plata, obligatii  accesorii. 

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Conferința Globală TAXAND, Malaga, 19-21 Iunie 2024 Modificari ale legislatiei fiscale privind RO e-TVA, RO e-Transport si Sistemul de garantie-returnare