Consiliul European a adoptat Directiva privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (“public CbCR”), cu privire la prezentarea de către marile companii și filialele/sucursalele lor, de informații despre impozitul pe profit plătit în fiecare țară. Această directivă va impune multinaționalelor să raporteze informații cu privire la locul în care își realizează profiturile și își plătesc impozitele pe profit.

Formal, Directiva urmează a fi aprobată de către Parlamentul European, urmând ca după publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a o transpune în legislația internă. Deși pentru adoptarea Directivei nu a fost nevoie de unanimitate de voturi, România s-a poziționat pe lista statelor membre care au votat în favoarea adoptării.

Cum vor fi afectate multinaționalele care activează în România? “Dincolo de noi obligații administrative, odată cu transpunerea Directivei în legislația locală și publicarea primelor rapoarte, este de așteptat că impactul directivei să fie unul asupra reputației firmelor și a percepției consumatorilor și a publicului larg asupra activității acestora. Va fi interesant de urmărit care va fi impactul acestor informații  asupra publicului larg (căci acestea nu vor aduce noi informații pentru administrația fiscală, care primește deja aceste informații că urmare a implementării Directivei CbCR nr. 2016/881) și, mai ales, cum vor fi folosite aceste informații de către jurnaliști, politicieni și publicul larg”, a declarat Adriana Crăciun, director prețuri de transfer Taxhouse.

În mod specific, Directiva privind raportarea publică pentru fiecare țară  urmărește să sporească transparența impozitului pe profit plătit de marile companii multinaționale. Odată transpusă în legislația internă, aceasta va impune companiilor mari, cu venituri globale de peste 750 de milioane de euro pe an să prezinte nu doar autorităților fiscale, ci de această data și public, într-un raport specific, impozitul pe profit pe care îl plătesc în fiecare jurisdicție din cadrul UE în care activează, dar și în jurisdicțiile considerate necooperante sau aflate pe “lista gri” a Uniunii. Această obligație de raportare publică va fi impusă, în anumite condiții, și companiilor multinaționale non-europene care își desfășoară activitatea în UE prin intermediul filialelor și sucursalelor.  

Raportarea va avea loc în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar în cauză. Directiva stabilește condițiile în care statele membre pot permite unei companii să omită publicarea unor informații care ar conduce la o prejudiciere serioasă a poziției comerciale a respectivului grup multinațional. De asemenea, directiva prevede cine are responsabilitatea de a asigura respectarea obligației de raportare.

Ce conține raportul  privind informațiile referitoare la impozitul pe profit 

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit include informații cu privire la toate activitățile companiilor mamă, inclusiv activitățile tuturor întreprinderilor afiliate consolidate în situația financiară aferentă exercițiului financiar în cauză. 

Pe scurt, aceste informații includ următoarele elemente: 

(a) o scurtă descriere a naturii activităților; 

(b) numărul de angajați; 

(c) cuantumul cifrei de afaceri nete, care include cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate; 

(d) cuantumul profitului sau pierderii înainte de impozitare; 

(e) cuantumul impozitului pe profit aferent exercițiului în curs; 

(f) cuantumul impozitului pe profit plătit

 (g) cuantumul câștigurilor de capital acumulate.

Pastila de contabilitate, cu Vlad Dimitriu (TaxHouse) – Capital propriu și impozit pe profit Angela Rosca, despre fiscalitatea în anul 2022: Mediul de afaceri are nevoie de o consultare reală