Echipa de specialiști a companiei de consultanță fiscală Taxhouse a asistat în procedura administrativă si apoi în instanță unul dintre cei mai importanți jucători globali din domeniul siderurgic într-o speță împotriva ANAF care, în soluția de a respinge contestația, fără a intra în cercetare pe fond, a reținut că lipsa ștampilei ar echivala cu lipsa de calitate procesuală activă. Contribuabilului i-a fost astfel respinsă o contestație împotriva unei Decizii de rambursare pentru persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru UE.

În cadrul unui proces îndelungat, echipa Taxhouse, împreună cu avocații colaboratori, au obținut anularea Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ordin care la acel moment dispunea faptul că o contestație poate fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei, dacă nu îndeplinește, printre altele, cerințele care privesc ștampilarea acesteia.

Echipa Taxhouse a formalizat astfel, prin anularea unui Ordin ANAF care avea în vedere omisiuni procedurale pur formale, un îndelung șir de interpretări abuzive și restrictive, de altfel și sancționate în nenumărate rânduri de instanțele de judecată, în ceea ce privește lipsa semnăturii/ștampilei și  omisiuni procedurale pur formale.

“Ne așteptăm, cu siguranță, ca litigii similare să îndrume autoritățile înspre o exercitare cu bună credință a dreptului acestora de a sancționa neîndeplinirea unor cerințe procedurale și să facă o distincție clară între cerințele substanțiale (de exemplu, lipsa obiectului contestației) și cerințele a căror neîndeplinire nu atrag efecte asupra validității contestației din perspectiva procedurală, astfel încât măsurile luate să nu fie de natură să producă prejudicii grave contribuabililor”, a declarat Cristian Rădulescu, Partener Taxhouse.

Mecanisme birocratice prin care se poate refuza dreptul de rambursare a TVA în România

La nivel european, România are un sistem greoi și birocratic de rambursare a TVA pentru contribuabili nerezidenți, autoritățile fiscale refuzând adesea dreptul de rambursare a TVA conferit prin Directiva EU pe motive de formă, mai degrabă decât de substanță. În România, agenții economici suferă încă întârzieri de ani de zile în rambursarea TVA. Iar dacă unei firme îi este respinsă cererea, atunci scenariul nu este deloc optimist: în 90% din cazuri contestația se respinge, iar acțiunea în instanță durează în medie 5 ani pentru a putea recupera banii, potrivit experților Taxhouse.

Deși obligativitatea folosirii ștampilei a fost scoasă între timp prin lege, speța în cauză provine din perioada imediat după aderarea României la UE (2008-2009), când, conform legii, folosirea ștampilei era obligatorie. Interesant este faptul că avocații au reușit să atace în instanță legalitatea Ordinului prin care se impunea ștampila ca element obligatoriu și să anuleze acest Ordin.

De asemenea, este interesant mai ales faptul că au fost necesari peste 13 ani pentru ca o cerere simplă de rambursare să fie soluționată definitiv  în baza Directivei Europene și că, în mod sigur, compania străină va face acum demersuri de a-și recupera dobânzile de întârziere, care, deși plătite de statul român, vor fi suportate în final de noi toți, în calitate de contribuabili – și asta din cauza unui management defectuos al unor astfel de situații foarte des întâlnite în practică.

Prin urmare, se impune la nivelul administrației publice o analiză de cost versus oportunitate în încercarea de a opri acumularea dobânzilor pe care statul va trebui să le plătească ulterior, doar din pricina faptului că, indiferent de motiv și adesea cunoscând lipsa unor argumente tehnice solide, organele fiscale preferă să refuze recunoașterea unui drept fundamental de rambursare a TVA conferit de legislația europeană pe motive pur formale și birocratice, mutând către instanțele de judecată argumentarea tehnică și implicit amânând ani buni returnarea banilor către firmele îndreptățite să îi primească, din rațiuni ce țin de finanțarea rambursării efective a TVA.

Taxand Global Guide to M&A Tax: analiză realizată în 30 de țări la nivel global Care sunt șansele de succes ale acordului istoric legat de impozitul minim global de 15%: va fi sistemul fiscal global mai simplu sau mai complex?