Prezenta Ordonanta introduce o serie de modificari ce vizeaza in principal urmatoarele aspecte punctuale:

Modificari si completari cu privire la Codul Fiscal

pastedGraphic.png     Se modifica regulile aplicabile societatilor platitoare de impozit pe profit si microintreprinderilor in ceea ce  priveste  reportarea  sumelor  reprezentand  sponsorizari/mecenat/burse  private  care  nu  au  fost scazute  din  impozitul  pe  profit/  impozitul  pe  veniturile  microintreprinderilor,  in  vederea  alinierii  la prevederile Legii nr. 322/2021, prin care s-a introdus posibilitatea redirectionarii impozitului pe profit/ impozitului  pe  veniturile  microintreprinderilor  pentru  sumele  reportate  din  sponsorizari  sau  acte  de mecenat,  in  termen  de  maxim  6  luni  de  la  data  depunerii  declaratiei  anuale  de  impozit  pe  profit/respectiv declaratiei de impozit aferente trimestrului IV pentru microintreprinderi.

pastedGraphic.png     Se reglementeaza faptul ca termenul declaratiei anuale consolidate privind impozitul pe profit depusa de catre persoana juridica responsabila din cadrul grupului fiscal va fi 25 iunie a anului urmator/ 25 a celei de-a sasea luni de la inchiderea anului fiscal modificat,  in cazul in care cel putin unul din membrii grupului  fiscal  intra  sub  incidenta  prevederilor  O.U.G.  nr.  153/2020  privind  instituirea  unor  masuri  de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii.

pastedGraphic.png     Se  instituie  obligatia  notarilor  publici  de  declarare  la  organele  fiscale  a  tranzactiilor  din  transferul dreptului  de  proprietate   si  al  dezmembramintelor  acestuia  situate  sub  plafonul  neimpozabil  de 450.000 lei.

Modificari si completari cu privire la Codul de procedura fiscala

pastedGraphic.png     Ordonanta prevede prelungirea termenului general de solutionare al cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate („SFIA”) de la trei (3) la sase (6) luni si preluarea activitatii legate de emiterea SFIA de catre Ministerul Finantelor Publice.

pastedGraphic_1.png    Se  instituie  la  nivelul  comerciantilor  care  desfasoara  tranzactii  prin  intermediul  platformelor  on-line obligatia de a furniza periodic informatii catre organul fiscal prin completarea unei declaratii pe propria raspundere – natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor pe propria raspundere vor fi aprobate prin Ordin ANAF.

pastedGraphic.png     Se elimina obligatia de a depune declaratii fiscale in cazul entitatilor cu activitate suspendata sau cu inactivitate temporara inscrisa la Registrul Comertului pe perioada suspendarii/ inactivitatii.  Aplicarea acestei  exceptii  va  inceta  de  la  data  reluarii  activitatii  sau,  dupa  caz,  in  termen  de  3  ani  de  la  data inregistrarii inactivitatii/suspendarii activitatii.

pastedGraphic.png     Se prevede faptul ca debitorii aflati in procedura insolventei vor putea beneficia de posibilitatea aplicarii esalonarii la plata prevazuta de Codul de procedura fiscala, cu conditia ca acestia sa iasa din procedura insolventei pana la emiterea deciziei de esalonare la plata.

Alte modificari importante

pastedGraphic.png     Persoanele  juridice  supuse  platii  impozitului  specific  vor  beneficia  de  scutire  de  la  plata  impozitului pentru  anul  fiscal 2022  pentru  o  perioada de 180 de  zile  (perioada se  va calcula  de la data intrarii  în vigoare a Ordonantei, respectiv 3 februarie 2022).

pastedGraphic.png     Se prelungeste termenul pana la care contribuabilii care efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii prin  intermediul  automatelor  comerciale  au  obligatia  de  a  dota  automatele  cu  aparate  de  marcat electronice fiscale – noul termen va fi 31 decembrie 2022.

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

TaxHotTopics: Ordonanta de urgenta nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare Legea nr. 135/17.05.2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative - facilitati fiscale pentru agricultura/industria alimentara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *