Ordonanta nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M.Of. nr. 716 din 15.07.2022)

 • Prezenta Ordonanta introduce o serie de modificari si completari importante la nivelul Codului fiscal, ce vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

Masuri aplicabile incepand cu data de 18 iulie 2022

 • Impozitul pe dividende – sunt aduse clarificari si completari cu privire la conditiile in care dividendele platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane sunt neimpozabile;
 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor / agricol / industria alimentara – in cazul angajatorilor existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an, facilitatile pentru angajatii din sectorul constructii, cel agricol si industria alimentara se aplica daca ponderea cifrei de afaceri este indeplinita pentru anul in curs (nu pentru anul precedent, asa cum era anterior modificarilor aduse de OG 16/2022); In cazul sectorului constructiilor, se raporteaza numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei la cifra de afaceri totala, care cuprinde atat veniturile din activitatea desfasurata in Romania, cat si in afara Romaniei;
 • Venituri neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit – se include in categoria veniturilor neimpozabile obtinute de persoane fizice indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice.

Masuri aplicabile incepand cu 1 august 2022

 • Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc – pentru veniturile din jocuri de noroc platite incepand cu 1 august 2022, impozitarea se va face prin retinere la sursa, prin aplicarea noului barem de impunere, care stabileste cote de impozitare majorate pentru aceste venituri. Cota minima de impozitare va fi de 3%, aplicabila veniturilor de pana la 10.000 lei inclusiv, in timp ce in cazul veniturilor de peste 66.750 lei, impozitul va fi stabilit prin insumarea valorii de 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750 lei. 
 • Accize – in perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023, acciza specifica pentru tigarete este de 459,386 lei/1.000 tigarete. De asemenea, sunt aduse modificari privind modalitatea de calcul a accizei ad valorem pentru tigarete.
 • Anexa nr. 1 si respectiv Anexa nr. 2 de la titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” sunt actualizate cu valorile accizelor aplicabile in perioada 2022-2026.

Masuri aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii august 2022

 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor/ agricol / industria alimentara – facilitatile fiscale pentru aceste sectoare sunt aplicabile pentru veniturile salariale brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv obtinute din salarii si asimilate salariilor (anterior, plafonul superior era de 30.000 lei). Partea care depaseste salariul burt lunar de 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;
 • Impozitarea veniturilor realizate in baza contractelor de munca cu timp partial (part-time) – pentru contractele de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, contributiile de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate nu pot fi mai mici decat cele care ar rezulta din aplicarea cotelor de CAS si CASS la valoarea salariului minim brut.  Exista si o serie de exceptii aplicabile pentru anumite categorii de persoane fizice (de exemplu: elevii sau studentii, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare).

Masuri aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2023

 • Impozit pe dividende – se majoreaza cota impozitului pe dividende de la 5% la 8% aplicabila in cazul veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2023.  De asemenea, vor fi subiect de impozitare cu impozit pe dividende inclusiv dividende distribuite / platite fondurilor de pensii administrate privat.
 • Impozitul pe veniturile microintreprindeilor – se modifica fundamental conditiile privind aplicarea regimului fiscal de impozitare al microintreprinderilor, printre altele, noile conditii care trebuie indeplinite pentru aplicarea regimului microintreprinderilor vizeaza: venituri anuale care sa nu depaseasca un plafon de 500.000 euro, existenta a cel putin un salariat iar nivelul veniturilor realizate din activitati de consultanta si management sa nu depaseasca 20% din totalul veniturilor;
 • Se limiteaza la maxim 3 numarul microintreprinderilor care pot fi detinute in proportie mai mare de 25% de catre acelasi asociat / actionar;
 • Cota de impozitare aplicabila microintreprinderilor va fi unica in cota de 1%, fiind eliminata cota de impozitare de 3%, aplicabila in prezent microintreprinderilor fara salariati;
 • Companiile care activeaza in sectorul HoReCa vor putea aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor, fara a fi conditionate de indeplinirea conditiilor privind nivelul veniturilor anuale, numarul de salarati, precum si restul conditiilor specifice acestui regim de impozitare;
 • Regimul de impozitare aplicabil microintreprinderilor va devi optional incepand cu 1 ianuarie 2023, persoanele juridice putand opta petru aplicarea acestui regim de impozitare, cu respectarea anumitor conditii specifice.
 • Impozitul specific unor activitati (sectorul HoReCa) – incepand cu 1 ianuarie 2023, Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati va fi abrogata.  Astfel, impozitul specific datorat  de companiile din sectorul HoReCa va fi eliminat din legislatia fiscala;
 • De asemenea, tot incepand cu ianuarie 2023 va fi eliminata scutirea de impozit pe venit aplicabila salariatilor din sectorul HoReCa, remunerati in baza contractelor individuale de munca incheiate pe perioada determinata.
 • Impozitarea veniturilor din transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal – se elimina plafonul neimpozabil aplicabil veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal.  Impozitul se va determina prin aplicarea unei cote de 3% pentru imobilele detinute nu mai mult de 3 ani, respectiv 1% pentru cele detinute pe o perioada mai mare de 3 ani.
 • TVA – incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru livrarea bauturilor non-alcoolice (cu adaos de zahar) care se incadreaza la codurile NC 2202 10 00, respectiv NC 2202 99 se va aplica cota standard de TVA de 19%, acestea fiind excluse din categoria operatiunilor pentru care se aplica cota redusa de TVA de 9%;
 • Se majoreaza de la 5% la 9% cota de TVA aplicabila pentru serviciile de restaurant si catering, respectiv pentru cazarea in sectorul hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • Cota redusa de TVA de 5% se va aplica pentru livrarea de locuinte a caror valoarea nu depaseste 600.000 lei, exclusiv TVA (la momentul actual acest plafon valoric este de 700.000 lei, exclusiv TVA), restul conditiilor ramanand nemodificate. De asemenea, au fost introduse masuri tranzitorii pentru contractele incheiate inainte de 1 ianuarie 2023. 
 • Impozite si taxe locale (impozitul pe cladiri) – incepand cu 1 ianuarie 2023, impozitul pe cladirile rezidentiale va fi stabilit prin aplicarea unei cote de impozitare de minimum 0,1% asupra valorii cladirii, in timp ce impozitul pe cladirile nerezidentiale va fi stabilit prin aplicarea unei cote de impozitare de minimum 0,5%.
 • Valoarea impozabila a cladilor se va stabili prin raportare la Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
 • Vor fi eliminate diferentele privind deterimarea impozitului pe cladiri in functie calitatea proprietarului cladirii (persoana fizica sau juridica).

Masuri aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

 • Venituri din activitati independente – este redus de la 100.000 euro la 25.000 euro plafonul de la care o persoana fizica care realizeaza venituri din activitati independente are obligativitatea de a trece de la impozitarea pe baza de norma de venit la impozitarea in sistem real. In cazul depasirii acestui plafon trecerea la  sistemul real se face incepand cu anul umratorul celui in care se depasesc plafonul anual de 25.000  euro.
 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor/ agricol / industria alimentara – facilitatile se vor aplica pentru activitatea desfasurata in Romania numai in baza contractului individual de munca (anterior se aplicau si pentru sumele asimilate salariilor platite in baza altor tipuri de contracte).
 • Venituri de natura salariala (impozit pe venit si contributii sociale) – prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in HG 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier sunt prevazute expres in categoria veniturilor asimilate salariilor si care intra si in baza de calcul a contributiilor sociale atunci cand depasesc anumite limite;
 • Beneficii neimpozabile – se reglementeaza sase categorii de beneficii salariale care sunt neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit, respectiv nu sunt incluse in baza de calcul a contributiilor sociale, atat timp cat valoarea lor lunara cumulata se incadreaza in limita a 33% din salariu de baza corespunzator locului de munca ocupat: 
  1. prestatiile primite in baza clauzei de mobilitate in anumite conditii si limite;
  2. contravaloarea hranei acordate angajatilor proprii in anumite conditii (intre care amintim limitarea la valorea maxima a unui tichet de masa/persoana/zi si cu conditia ca angajatul sa nu primeasca tichete de masa);
  3. cazarea si contravaloarea chiriei in anumite conditii si limite (de ex. 20% din salariul minim brut pe tara/luna/persoana);
  4. serviciile turistice sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului in anumite conditii si limite (de ex. plafonat anual la valoarea unui castig salarial mediu brut pentru fiecare angajat);
  5. contributiile la un fond de pensii facultative in limita a 400 de euro anual pentru fiecare persoana;
  6. primele de asigurare voluntara de sanatate si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament in limita a 400 de euro anual pentru fiecare persoana;
  7. sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca in anumite conditii in limita unui plafon lunar de 400 lei in functie de zilele lucrate in regim de telemunca.
 • Deduceri personale salarii – se modifica sistemul deducerilor personale pentru determinarea venitului impozabil din salarii: deducere personala de baza (pentru persoanele fizice cu un venit lunar de pana la 2.000 lei peste nivelul salariului minim brut) si deducere personala suplimentara (15% din salariul de baza minim brut pentru persoanele cu varsta de pana la 26 de ani care realizeaza venituri din salarii in limita a 2.000 lei peste salariul minim brut, respectiv 100 de lei luna pentru fiecare copil minor inscris intr-o unitate de invatamant).
 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor – se elimina cota forfetara de cheltuieli deductibile de 40%, care era dedusa din venitul brut realizat din cedarea folosintei bunurilor in vederea determinarii venitului impozabil. Astfel, in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurior, venitul brut reprezinta venitul impozabil.
 • Baza de calcul a CAS – se modifica regulile privind bazele de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala: plafoane anuale de 12 sau, dupa caz, 24 de salarii minime brute, in functie de nivelul veniturilor realizate;
 • Baza de calcul a CASS – se modifica regulile privind bazele de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care obtin venituri de natura celor de la art. 155 (1) b)-h) ( de exemplu: activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, asociere cu o persoana juridica, chirii, investitii, alte surse): plafoane anuale de 6, 12 sau, dupa caz, 24 de salarii minime brute, in functie de nivelul veniturilor realizate.

Alte masuri

 • OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – incepad cu 1 ianuarie 2023, persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, asa cum acestea sunt definite de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, precum si cele care desfasoara activitati de prestari de servicii, care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 euro, au obligatia sa accepte ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS si/sau al altor solutii moderne de acceptare, inclusiv aplicatii ce faciliteaza acceptarea platilor electronice.
 • Ordonanta Guvernului nr. 15/2022 (M.Of. nr. 716 din 15.07.2022) – separat de modificarile si completarile introuse de OG16/2022 la nivelul Codului fiscal, prin intermediul Ordonantei Guvernului nr. 15/2022 au fost aduse o serie de modificari si completari Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, care printre altele vieaza introducerea unei taxe de promovare a activitatile de jocuri de noroc, datorata de organizatorii de jocuri de noroc, precum si majorarea taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc.

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Legea nr. 135/17.05.2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative - facilitati fiscale pentru agricultura/industria alimentara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *