(M.Of. nr. 86 din 31 ianuarie 2023) 

Ordonanta nr. 16/2023 introduce o serie de modificari si completari cu privire la Legea nr. 207/2015 privind  Codul de procedura fiscala („Codul de procedura fiscala”), dupa cum urmeaza: 

 • Se instituie un termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F. in care institutiile financiare raportoare care  intra sub incidenta art. 62, art. 291 alin. (4) din Codul de procedura fiscala si a Acordului FATCA au obligatia  de a furniza informatii si documente referitoare la masurile si dovezile pe care s-au bazat pentru  aplicarea procedurilor de diligenta si raportare a informatiilor privind conturile financiare raportabile. 
 • Se introduc noi prevederi privind initierea procedurii amiabile in baza acordurilor sau conventiilor pentru  evitarea/ eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri  in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate, in cazul in care contribuabilul considera ca masurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu  este conforma cu prevederile conventiei sau acordului respectiv. 
  • Cererile de initiere a procedurii amiabile depuse pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei 16/2023 se solutioneaza in conformitate cu prevederile in vigoare la data depunerii cererii pentru initierea  procedurii amiabile. 
 • Se introduc reglementari suplimentare cu privire la procedura aplicabila schimbului de informatii la  cerere in cadrul sistemului de cooperare administrativa in domeniul fiscal, precum clarificarea  conceptului de „relevanta previzibila”, reducerea termenului pentru schimbul de informatii la cerere de la  6 luni la 3 luni, extinderea sferei de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informatii prin includerea  redeventelor in categoria veniturilor raportabile, obligatii privind protectia datelor, etc. 
 • Se reglementeaza posibilitatea autoritatilor compentente din doua sau mai multe state membre de a  desfasura controale fiscale comune, intr-un mod coordonat.  
 • Se transpun prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind  cooperarea administrativa in domeniul fiscal (asa-numita DAC7), ce vizeaza raportarea de catre  platformele digitale (i.e., Operatori de platforma) a activitatii desfasurate de comercianti (i.e., Vanzatori) prin intermediul acestor platforme. In acest sens notam urmatoarele aspecte cheie: 
  • Termenul „platforma” inseamna orice software, inclusiv un site web sau o parte a unui site web, si  aplicatii, inclusiv aplicatii mobile, care sunt accesibile utilizatorilor si care permit Vanzatorilor sa fie  conectati cu alti utilizatori in scopul realizarii unei Activitati Relevante, in mod direct sau indirect,  pentru acesti utilizatori, precum si orice aranjament pentru colectarea si plata unei contraprestatii  pentru realizarea Activitatii Relevante, cu anumite exceptii. 
  • Operator de platforma” inseamna o entitate care pune la dispozitia Vanzatorilor, in temeiul unor  contracte, o intreaga Platforma sau o parte a acesteia. Operatorul de platforma are obligatia de  raportare daca are rezidenta fiscala in Romania sau intr-un alt stat membru ori intr-un stat tert (dar  are anumite conexiuni cu Romania) sau, desi nu se afla in niciunul dintre aceste cazuri, faciliteaza 
   • realizarea unei Activitati Relevante de catre Vanzatori Raportabili sau a unei Activitati Relevante  care implica inchirierea unui bun imobil situat in Romania sau intr-un alt stat membru si nu este  un Operator de Platforma Calificat (astfel cum este definit in Ordonanta 16/2023) din afara Uniunii. 
  • Activitate Relevanta” inseamna o activitate realizata in schimbul unei contraprestatii si consta in  oricare dintre urmatoarele: 
   • a) inchirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidentiale si comerciale, precum si de orice alte bunuri imobile si spatii de parcare; 
   • b) un Serviciu Personal (astfel cum este definit in Ordonanta 16/2023); 
   • c) vanzarea de Bunuri (astfel cum este definit in Ordonanta 16/2023);
   • d) inchirierea oricarui mijloc de transport. 
  • Vanzator Raportabil” inseamna un utilizator (persoana fizica sau o entitate) inregistrat al unei  Platforme, cu anumite exceptii, care realizeaza o Activitate Relevanta, care este rezident in Romania  sau intr-un alt stat membru sau care a oferit spre inchiriere un bun imobil situat in Romania. 
  • Obligatia de a stabili daca un vanzator este Vanzator Raportabil le revine strict Operatorilor de  plaforma. 
  • Un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate alege sa se inregistreze la  autoritatea competenta dintr-un singur stat membru, in cazul in care indeplineste conditiile de  raportate si in Romania si in alte state membre. 
  • Un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate incredinta unui prestator de servicii  tert indeplinirea procedurii de diligenta fiscala, insa aceste obligatii raman in responsabilitatea  Operatorului de platforma care are obligatia de raportare. 
  • Sunt prevazute si exceptii de la obligatiile de raportare, in functie de e.g. calitatea vanzatorilor,  volumul de vanzari, etc. 
  • Raportarea se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator anului calendaristic in  care Vanzatorul este identificat ca Vanzator Raportabil.  
  • Amenzile pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de Directiva, astfel cum a fost transpusa in  Codul de procedura fiscala, variaza intre 20.000 lei si 100.000 lei. 
  • Procedurile administrative si de punere in aplicare a acestor prevederi se aproba prin ordin al  presedintelui A.N.A.F. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei 16/2023. 

Ordinul nr. 2509/2022 pentru aprobarea modelului si continutului formularului ”Cerere de inregistrare  fiscala” si a instructiunilor de completare a formularului „Cerere de inregistrare fiscala” (M.Of. nr. 58 din 20 ianuarie 2023) 

 • Formularul se anexeaza la cererile de inregistrare in registrul comertului prevazute in anexele nr. 2a si  2b la Ordinul ministrului justitiei nr. 5.307/C/2022 (i.e., cererea de inregistrare pentru persoane juridice – anexa nr. 2a, si pentru persoane fizice – anexa nr. 2b). 
 • Cererea de inregistrare fiscala, denumita in continuare cerere, se completeaza si se depune de catre  persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale  supuse obligatiei de inmatriculare/inregistrare, dupa caz, in registrul comertului. 
 • Cererea se completeaza si se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, cu ocazia inmatricularii/inregistrarii, dupa caz, in registrul comertului, inainte de inceperea  activitatii economice. 
 • Ca element de noutate, formularul permite si solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 316  alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Vlad Dimitriu: Închiderea exercițiului financiar 2022 Angela Roșca invitată la emisiunea “În fața ta” din 19 august 2023 la Digi 24