(Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2024) 

 • Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2022/2523 a Consiliului din 14 decembrie 2022 ce  are ca scop protejarea drepturilor de impozitare ale fiecarui stat membru al Uniunii Europene (UE)  asupra profiturilor generate in teritoriile lor de catre societatile multinationale (MNE) prin  implementarea unui impozit pe profit minim la nivel global de 15%
 • Aceste prevederi se aplica entitatilor constitutive care au sediul in Romania si care sunt membre ale  unui grup de MNE sau ale unui grup national de mari dimensiuni, grup care are un venit anual de cel  putin echivalentul in lei al sumei de 750.000.000 euro in cel putin doua dintre cele patru exercitii  financiare imediat anterioare exercitiului financiar de referinta.  
 • La calculul plafonului sus mentionat se iau in calcul si veniturile entitatilor excluse din sfera de  aplicare a acestei legi, cum ar fi: o entitate guvernamentala, o organizatie internationala, o organizatie  nonprofit, un fond de pensii, un fond de investitii care este o societate-mama finala sau un vehicul  de investitii imobiliare care este o societate-mama finala.  
 • Prevederile legii, cu anumite exceptii, se aplica in ceea ce priveste exercitiile financiare care incep de  la data de 31 decembrie 2023. Plata si declararea impozitului suplimentar se efectueaza in termen  de cel mult 15 luni de la ultima zi de inchidere a exercitiului financiar de referinta. Prin exceptie,  pentru primul an de aplicare, declararea si plata impozitului suplimentar national, precum si  depunerea notificarilor relevante se realizeaza in termen de cel mult 18 luni de la ultima zi a  exercitiului financiar de raportare (2023). 
 • Legea reglementeaza urmatoarele reguli de impozitare: 
  • Impozit suplimentar national (QDMTT), impozit ce se datoreaza de catre toate entitatile  constitutive impozitate la un nivel redus in Romania ale grupului de intreprinderi multinationale  sau ale grupului national de mari dimensiuni din Romania; 
  • Regula de includere a veniturilor (IIR), potrivit careia o societate-mama finala care este entitate  constitutiva si care are sediul in Romania este obligata la plata impozitului suplimentar (in  temeiul IIR) in ceea ce priveste entitatile sale constitutive impozitate la un nivel redus care au  sediul in alta jurisdictie sau care sunt apatride. Se aplica reguli similare si in cazul societatilor mama intermediare; 
  • Regula a profiturilor subimpozitate (UTPR), potrivit careia, in cazul in care societatea-mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale are sediul intr-o jurisdictie dintr-o tara terta care nu aplica o IIR calificata sau in cazul in care societatea-mama finala a unui grup de MNE este o entitate exclusa, entitatile constitutive care au sediul in Romania au obligatia de a plati  impozit suplimentar sub forma unei ajustari egale cu cuantumul impozitului suplimentar alocat  in temeiul UTPR entitatilor constitutive din Romania. 

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Ordonanta de urgenta nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru consolidare fiscala Angela Roșca – Dezbatere e-Factura: Nivelul de stres și costurile generate de implementarea sistemului