Va prezentam un sumar cu cele mai recente modificari si completari importante la nivelul legislatiei  fiscale si a celei conexe, introduse prin Legea nr. 126/2024, OUG 43/2024 si OUG 31/2024.  

Legea nr. 126/2024 privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a  evaziunii fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

(M.Of. nr. 437 din 13.05.2024)  

Modificari aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale:  

 • Sunt considerate documente legale si facturile electronice emise, transmise si primite, potrivit  legii, utilizand sistemul national privind factura electronica RO e-factura;  
 • Constituie infractiuni de evaziune fiscala ce se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si urmatoarele:  
  • folosirea de catre contribuabil, cu rea-credinta, a sistemului national privind factura  electronica RO e-Factura, in vederea crearii aparentei de legalitate a unor operatiuni fictive  sau disimularii circuitului tranzactional real al bunurilor/serviciilor;  
  • utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul  informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau  alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale  sau transmiterea unor date fiscale nereale.  
 • Se introduc noi infractiuni ce intra in sfera de evaziune fiscala: se pedepseste cu inchisoarea de  la 1 la 5 ani sau Gu amenda neretinerea impozitelor si/sau contributiilor prevazute in Anexa Legii  241/2005 (e.g. impozitul pe venitul din salarii si asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din  drepturi de proprietate intelectuala, contributia de asigurari sociale etc.);  
 • Se introduc infractiuni din sfera informatiilor privind TVA comise in cadrul unor scheme  frauduloase ce au ca efect diminuarea cu cel putin 1 milion euro a bugetului de stat care se  pedepsesc cu inchisoarea de la 7 la 15 ani;  
 • Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani sau cu amenda  operariunea de creditare efectuata in mod direct sau indirect de catre orice persoana fizica, avand  drept scop efectuarea unor plati cu sume de bani care provin din omisiunea evidentierii in actele  contabile a operatiunilor comerciale efectuate si/sau a veniturilor realizate a unuia sau mai  multor contribuabili;  
 • Se introduc situatii speciale in care fapta nu este pedepsita si nu incepe urmarirea penala pentru  prejudicii a caror valoare nu depaseste echivalentul in RON a 1 milion EUR (de exemplu: acoperirea  integrala, prin plata efectiva, a prejudiciului la care se adauga o suma suplimentara cuprinsa intre  25% si 100% din valoarea acestuia, precum si obligatii fiscale accesorii, intr-un anumit termen).  

OUG 43/2024 pentru modificarea si complitarea unor acte normative  

(M.Of. nr. 409 din 30.04.2024)  

OUG nr. 43/2024 aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative, cu incidenta in sfera  fiscala:  

OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport:

 • Sanctiunea complementara confiscarii bunurilor nedeclarate in Sistemul RO e-transport (pentru  transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, dar si pentru transporturile internationale de bunuri)  nu se aplica in cazul constatarilor rezultate din verificari ulterioare incheierii transportului rutier  de bunuri, cand acestea au fost inregistrate in documentele justificative care stau la baza  inregistrarilor contabile, precum si in contabilitatea utilizatorilor, dupa caz, in perioada la care se  refera operatiunile respective;  
 • Se introduc patru noi categorii de utilizatori ce au obligatia de declarare in Sistemul RO e transport a datelor referitoare la transportul intermational de bunuri si, de asemenea, anumite  categorii de bunuri care sunt exceptate de la obligatia declararii in sistemul RO e-Transport (de  exemplu transportul de bunuri destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si  organizatiilor internationale, fortelor armate ale statelor membre NATO, UE etc).  

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:  

 • Impozit pe profit – se introduce o noua categorie de venituri neimpozabile la calculul rezultatului  fiscal: veniturile din reversarea ajustarii creantelor rezultate din operatiuni legate de capitalul  social subscris si nevarsat, inregistrate ca active financiare;  
 • Accize si alte taxe speciale – incepand cu 1 iunie 2024, se introduce o noua categorie de  produse pentru care se datoreaza accize neamortizate, respectiv produse cu nicotina, care nu  contin tutun, destinate consumului pe cale orala, prezentate sub forma de pulbere sau particule  sau in orice combinatie a formelor respective, comercializate in portii ambalate in pliculete;  
 • Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare – se introduce obligatia  organului fiscal local de a transmite o instiintare contribuabililor platitori de impozit pe cladiri  care au in proprietate/proprietate comuna cladiri rezidentiale situate in Romania a caror valoare  impozabila depaseste 2.500.000 lei pana la data de 30 mai a anului pentru care se datoreaza  impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare. De asemenea, se modifica  termenul pana la care se calculeaza, declara si plateste acest impozit, respectiv pana la data de  30 septembrie inclusiv a anului pentru care se datoreaza (anterior termenul era 30 aprilie).  

OUG 31/2024 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si  completarea unor acte normative  

(M.Of. nr. 274 din 29.03.2024)  

OUG nr. 31/2024 aduce modificari si completari Codului fiscal, astfel:  

 • Se aduc clarificari cu privire la sintagma ,intreprinderi legate”, din perspectiva impozitului pe  venitul microintreprinderilor relevanta pentru determinarea plafonului de venituri, astfel:  
  • se elimina trimiterea la definitia intreprinderilor legate din Legea 346/2004 privind  stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;  
  • se aduc clarificari cu privire la situatiile in care o persoana juridica romana este legata  cu o alta persoana si care intra in calculul plafonului de 500.000 EUR pentru aplicarea  sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, un exemplu in acest sens ar  fi 0 persoana juridica romana care verifica conditia detine la o alta persoana juricia  romana, direct si/sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau  al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca  administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de  supraveghere al acelei alte persoane juridice. 

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Angela Roșca – Dezbatere e-Factura: Nivelul de stres și costurile generate de implementarea sistemului Vlad Dimitriu: Rolul și importanța probei cu expertiza contabila / fiscală