(M.Of. nr. 977 din 27.10.2023)

Prezenta Lege introduce o serie de modificari si completari importante la nivelul legislatiei fiscale si a  celei conexe, ce vizeaza in principal urmatoarele aspecte: 

Modificari aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023 

 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul IT (impozit pe venit) – scutirea de la plata impozitului pe venit  aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor se limiteaza la un venit brut lunar de pana la 10.000  RON, partea din venitul brut lunar ce depaseste aceasta suma nu beneficiaza de scutirea de la plata  impozitului pe venit. Scutirea de impozit pe venit este aplicabila pana la data de  31 decembrie 2028; 
 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor / agricol / industria alimentara (impozit pe  venit) – sunt eliminate de la nivelul Codului fiscal referintele privind nivelul salariului minim brut  aplicabil in aceste domenii. Nivelul salariului minim brut va fi cel stabilit prin lege; 
 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor / agricol / industria alimentara (contributii  sociale obligatorii) – se elimina scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS),  precum si a contributiei asiguratorii pentru munca (CAM); 
 • Facilitati fiscale aplicabile in sectorul constructiilor / agricol / industria alimentara / IT (contributii  sociale obligatorii) – cota contributiei de asigurari sociale (CAS) aferenta veniturilor din salarii si  asimilate salariilor in valoare bruta de cel mult 10.000 RON / luna se reduce cu punctele procentuale  corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat – 3,75%, in prezent. Salariatii  din aceste domenii pot opta insa pentru plata cotei integrale de CAS. 

Modificari aplicabile incepand cu data de 11 noiembrie 2023 (modificari la Legea nr. 70/2015) 

 • Vor fi actualizate plafoanele zilnice de incasari si plati in numerar atat in cazul tranzactiilor desfasurate  intre persoanele juridice, cat si in cazul tranzactiilor dintre persoanele juridice si persoanele fizice, precum si in cazul tranzactiilor dintre persoanele fizice. De asemenea, a fost actualizat si nivelul  sanctiunilor aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor Legii nr. 70/2015; 
 • Tot incepand cu data de 11 noiembrie 2023, sumele in numerar aflate in casieria persoanelor juridice  nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 RON. Sumele in numerar care depasesc  plafonul de 50.000 RON se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile  lucratoare. Se admite depasirea plafonului de 50.000 RON numai cu sumele aferente platii salariilor si  a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile  lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora. 

Modificari aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2024 / veniturile aferente ianuarie 2024 

Modificari privind impozitarea companiilor  

 • Impozitul minim pe cifra de afaceri – se introduce impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru  contribuabilii care au inregistrat in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro. Daca, pornind de la rezultatul fiscal al trimestrului/ anului de referinta, impozitul pe profit este mai mic decat  IMCA, atunci contribuabilul este obligat la plata impozitului minim; 
 • Impozitul minim de determina astfel: IMCA = 1% x (Venituri totale – Venituri scutite – Imobilizari in  curs de executie – Amortizarea contabila a anumitor active), fiecare indicator fiind definit in mod  specific. 
 • Impozitul suplimentar pentru institutiile de credit prin exceptie de la IMCA, institutiile de credit  persoane juridice romane sau sucursalele din Romania ale institutiilor de credit datoreaza  suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri, dupa cum urmeaza: 
  • 2% asupra cifrei de afaceri (definita in mod specific), pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025; 
  • 1% asupra cifrei de afaceri (definita in mod specific), incepand cu data de 1 ianuarie 2026. 
 • Impozitul suplimentar pentru contribuabilii care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze  naturale (ICAS) prin exceptie de la IMCA, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025,  societatile care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale si care au in cursul anului  precedent o cifra de afaceri mai mare de 50.000.000 euro, datoreaza suplimentar impozitului pe profit  un impozit specific pe cifra de afaceri. Lista societatilor care vor datora acest impozit suplimentar  urmeaza a fi aprobata prin Ordin al Ministrului Finantelor; 
 • Impozitul suplimentar se determina astfel: ICAS = 0,5% x (Venituri totale – Venituri scutite – Imobilizari  in curs de executie – Amortizarea contabila a anumitor active), fiecare indicator fiind definit in mod  specific; 
 • Noi reguli de impozitare a veniturilor microintreprinderilor – microintreprinderile care au cifra de  afaceri sub 60.000 de euro si care nu desfasoara anumite activitati (IT, HoReCa, servicii medicale) vor  aplica cota de impozit de 1% (celelalte conditii privind incadrarea ca microintreprindere raman  aplicabile); 
 • Microintreprinderile care depasesc plafonul de 60.000 de euro sau desfasoara activitatile mai sus  mentionate vor aplica cota de 3%. 

Modificari privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice 

 • Veniturile nete din activitati independente determinate in sistem real (inclusiv in baza contractelor de  activitate sportiva) – impozitul pe venit se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut,  din care se deduce si contributia de asigurari sociale de sanatate datorata (anterior putea fi dedusa  doar contributia de asigurari sociale);
 • Devin impozabile si se includ in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii beneficiile salariale  reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul (subiect de  33%) daca angajatii primesc si tichete de vacanta; 
 • Se include in baza de calcul a CASS si valoarea nominala a tichetelor de masa si a voucherelor de  vacanta; 
 • CASS datorata pentru venituri din activitati independente se calculeaza la venitul net anual/brut sau  norma anuala de venit, respectiv norma anuala de venit ajustata. Baza de calcul nu poate fi mai mica  decat plafonul de 6 salarii minime brute (daca nu s-au realizat alte venituri supuse CASS cel putin la  acest nivel), dar nici mai mare decat plafonul de 60 de salarii minime brute. 

Modificari in sfera TVA 

 • Se modifica definitia „locuintei care in momentul livrarii poate fi locuita ca atare”, fiind introduse noi  criterii; 
 • Se majoreaza cota de TVA aplicabila de la 5% (in prezent) la 9% pentru urmatoarele livrari de bunuri/  prestari de servicii: 
  • livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale, in conditiile reglementate in mod specific de  Codul fiscal; 
  • livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termnice, pompe de caldura si  alte sisteme de incalzire de inalta eficienta etc. destinate locuintelor sau cladirilor  administratiei publice centrale si locale, inclusiv componente pentru repararea si/sau  extinderea acestor sisteme; 
  • livrarea alimentelor de inalta valoare calitativa, respectiv produse montane, eco, traditionale,  autorizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 
  • serviciile constand in accesul la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative ale caror  activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9321 si 9329;  
  • serviciile constand in permiterea accesului la evenimente sportive. 
 • Se majoreaza cota de TVA aplicabila de la 5% (in prezent) la 19% pentru urmatoarele livrari de bunuri/  prestari de servicii: 
  • dreptul de utilizare a facilitatilor sportive ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN  9311 si 9313; 
  • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tractiune cu aburi pe linii  inguste in scop turistic sau de agrement; 
  • transportul de persoane utilizand instalatiile de transport pe cablu – telecabina, telegondola,  telescaun, teleschi – in scop turistic sau de agrement; 
  • transportul de persoane cu vehicule cu tractiune animala, folosite in scop turistic sau de  agrement; 
  • transportul de persoane cu ambarcatiuni folosite in scop turistic sau de agrement; livrarea de energie termica in sezonul rece, destinata anumitor categorii de consumatori  mentionate in mod specific.
  • Pentru livrarea de alimente cu zahar adaugat (definitie prevazuta in cadrul titlului de Accize din Codul  fiscal), al caror continut total de zahar este de minimum 10g/100g produs se aplica cota standard de  TVA de 19%, exceptie facand cozonacul si biscuitii, pentru a caror livrare se aplica cota redusa de 9%; 
 • Se restrange sfera de aplicare a regimului de scutire de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de  construire, reabilitare si livrarea de echipamente, scutirea aplicandu-se doar cand aceste livrari sunt  efectuate catre entitati nonprofit inscrise in Registrul organizat de ANAF daca sunt destinate  unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reteaua publica de  stat; 
 • Se introduc masuri tranzitorii cu privire la aplicabilitatea cotei reduse de 5% la livrarea de locuinte ca  parte a politicii sociale in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 daca au fost incheiate contracte  care reglementeaza plata in avans in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023. 

Introducerea impozitului special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare 

 • Sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare urmatoarele  persoane: 
  • persoanele fizice care au in proprietate/ proprietate comuna cladiri rezidentiale situate in  Romania a caror valoare impozabila calculata potrivit regulilor de determinare a impozitului  pe cladiri, individuala sau cumulata, dupa caz, depaseste 2.500.000 lei;  
  • persoanele fizice si persoanele juridice care au in proprietate autoturisme inmatriculate/ inregistrate in Romania a caror valoare de achizitie individuala depaseste 375.000 lei.  Impozitul se datoreaza pe o perioada de 5 ani incepand cu anul fiscal in care are loc predarea primirea autoturismului sau pentru fractiunea de ani ramasa pana la implinirea perioadei de  5 ani de la aceasta data pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc  anterior. 
 • Impozitul special se calculeaza dupa cum urmeaza:  
  • in cazul proprietatilor reprezentand cladiri rezidentiale, prin aplicarea unei cote de 0,3%  asupra diferentei dintre valoarea impozabila individuala sau suma valorilor impozabile  individuale, dupa caz, comunicata/ comunicate de catre organul fiscal local prin decizia de  impunere si plafonul de 2.500.000 lei;  
  • in cazul proprietatilor reprezentand autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra  diferentei dintre valoarea de achizitie si plafonul de 375.000 lei.  

Prevederi care se aplica deciziilor de impunere emise dupa data de 1 iulie 2024  

 • Orice venituri realizate de persoanele fizice constatate de organele fiscale in cadrul procedurilor de  verificare, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 70% aplicata asupra bazei  impozabile ajustate.

Modificari aduse in sfera RO-eFactura 

Reguli aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2024 

 • Obligatia transmiterii facturii electronice in sistemul RO-eFactura in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024: 
  • Factura electronica se emite pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au locul  livrarii/prestarii in Romania, in relatia B2B, B2G si cu alte institutii publice; 
  • Factura electronica se emite indiferent daca destinatarii sunt sau nu sunt inregistrati in RO efactura; 
  • Cine are obligatia transmiterii facturii electronice: 
   • Operatorii economici – persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt  sau nu inregistrati in scop de TVA; 
   • Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite dar inregistrate in scop TVA in  Romania, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au locul  livrarii/prestarii in Romania, incepand cu 1 ian 2024, fara termen limita.  
  • Sunt exceptate de la obligatia transmiterii facturii electronice in sistemul RO-efactura  exporturile (dar nu si servicii accesorii exportului, ca transportul) si livrarile intracomunitare;  Furnizorii vor continua sa transmita factura si in format clasic, cu exceptia cazului cand ambii  parteneri comerciali sunt inregistrati in sistemul RO-efactura.  
  • Termenul de transmitere a facturii electronice in RO-efactura este de 5 zile lucratoare de la  data emiterii facturii emisa in termen legal; 
  • Sanctiuni aplicabile emitentului facturii pentru nerespectare termen transmitere:  mari contribuabili: 5.000-10.000 lei;  
   • mijlocii: 2.500-5.000 lei;  
   • ceilalti contribuabili si persoanele fizice 1000-2.500 lei. 
  • Sanctiunile nu se aplica in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024. 

Incepand cu 1 iulie 2024 

 • Incepand cu 1 iulie 2024, pentru operatiunile desfasurate intre operatori economici stabiliti in  Romania, facturile pe hartie sau in vechiul format electronic nu vor mai fi acceptate din punct de  vedere fiscal. Singurele facturi acceptate in scopul exercitarii dreptului de deducere a TVA vor fi  cele emise electronic, in format XML, si transmise beneficiarilor prin sistemul RO e-Factura 

(Art. 319 (11) CF). 

In relatia B2G 

 • Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice se aplica in cazul existentei unei tranzacii  economice B2G: 
  • De catre operatorii economici stabiliti in Romania; 
  • De catre operatorii economici nestabiliti dar inregistrati in scop de TVA in Romania , care  opteaza pentru sistemul national privind e-factura.
 • Destinatarii facturilor inregistreaza facturile si efectueaza platile din bugetul propriu numai daca  factura este emisa corect prin intermediul sistemului RO e-Factura. Exemplarul original al facturii  electronice se considera fisierul de tip XML insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor 
 • Nerespectarea prevederii anterioare este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda  de la 500 la 1.000 lei. Recuperarea sumelor se face cu percepere de dobanzi si penalitati / majorari  de intarziere. 
 • Aceleasi prevederi se aplica si in cazul facturilor emise catre institutii publice, altele decat B2G. 

In relatia B2B 

 • In relatia comerciala B2B intre persoane impozabile stabilite in Romania, emitentul are obligatia de  transmitere a facturii electronice prin intermediul sistemului national RO e-Factura. 
 • Operatorii economici nerezidenti, inregistrati in scop de TVA in Romania pot opta pentru utilizarea  sistemului national RO e-Factura. 
 • In cazul exercitarii acestei optiuni, acestia sunt obligati se inregistreze in Registrul RO e-Factura,  inregistrarea fiind efectiva incepand cu data de 1 a lunii urmatoare exercitarii optiunii.  
 • Utilizarea facturii electronice este considerate acceptata la data comunicarii acesteia in sistemul  RO-efactura.  
 • Pentru a genera facturile, operatorii economici pot folosi aplicatia pusa la dispozitie de Ministerul  Finantelor. 
 • In cazul in care, in relatia B2B dintre operatori economici stabiliti in Romania se emite o factura  fara a fi inclusa in sistemul RO e-Factura si destinatarul facturii o primeste si o inregistreaza, acesta  este sanctionat cu o amenda egala cu cuantumul TVA inscris in factura.

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Angela Roșca invitată la emisiunea “În fața ta” din 19 august 2023 la Digi 24 Vlad Dimitriu: Aspecte fiscale: tranzacții derulate cu firma mamă nerezidentă