Începând cu 1 ianuarie 2022, pentru companiile încadrate în categoria marilor contribuabili vor fi introduse noi obligații de raportare către ANAF.

Specific, noile raportări către ANAF vor fi înglobate în cadrul Fișierului Standard de Control Fiscal, denumit generic SAF-T. Pe scurt, SAF-T reprezintă un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între contribuabili și autoritățile fiscale, care, conform intențiilor ANAF, ar trebui să simplifice procedurile de administrare și verificare a contribuabililor, unele verificări pot fi realizate de la distanță, fără a mai fi necesare prezența fizică la sediul companiei.

În fapt, acest fișier SAF-T are la baza Declarația informativă D406, care va trebui completată și depusă periodic (în funcție de perioada fiscală de raportare a obligațiilor fiscale în materie de TVA – lunar sau trimestrial) în principal de către companiile înregistrate în România. Implementarea SAF-T se va face din 2022 începând cu marii contribuabili, urmând a fi ulterior implementată și pentru restul categoriilor de contribuabili (de exemplu: contribuabili mijlocii și mici).

În vederea familiarizării cu noile obligații de raportare, ANAF a elaborat și publicat recent Ghidul contribuabilului pentru completarea Declarației informative D406, care poate fi consultat pe website-ul ANAF în secțiunea ➡️  Transparență Decizională.

Referitor la termenele de raportare, ANAF a precizat că marii contribuabili vor aveam obligația depunerii SAF-T începând cu luna ianuarie 2022, primul termen de raportare a informațiilor aferente lunii ianuarie 2022 fiind la finalul lunii februarie 2022.

În baza informațiilor furnizate de ANAF, următoarele informații vor fi raportate de contribuabili prin intermediul SAF-T:

Conturi contabile din Registrul Jurnal – Conține informații despre conturile contabile din Registrul Jurnal precum: descriere, tip, dată, sold inițial, debitor/creditor, sold final debitor/creditor, etc;

Informații specifice raportărilor fiscale în materie de TVA, precum date despre partenerii comerciali – clienți și furnizori, facturi emise și primite în perioada de raportare, tipul fiecărei operațiuni, etc.

Informațiile prezentate anterior vor fi raportate obligatoriu către ANAF în mod regulat, în funcție de perioada fiscală de declarare a obligațiilor fiscale în materie de TVA – lunar sau trimestrial. În plus, față de aceste raportări regulate, contribuabilii vor avea obligația de a declara anual (în funcție de anul financiar al fiecărui contribuabil) până la termenul de depunere a situațiilor financiare și informații privind activele, precum: ID-ul unic de inventar al activului, contul analitic în care este înregistrat activul, descrierea activului, furnizorul activului, data achiziției și data punerii în funcțiune precum și informații contabile cu privire la evaluarea activului, etc.

De asemenea, la cerere, ANAF poate solicită raportarea de informații privind stocurile, precum: ID-ul depozitului unde se găsesc bunurile, codul de identificare al produsului, detalii despre proprietarul stocurilor, codul de încadrare tarifară (codul NC), detalii privind cantitatea la început și la final de perioada de raportare, valoarea stocului la începutul și la finalul perioadei de raportare, etc.

Termenele de implementare pentru celelalte categorii de contribuabili nu au fost încă stabilite în mod clar și vor fi anunțate de către ANAF în perioada următoare.

De asemenea, ANAF a precizat că intenționează să aducă modificări listei marilor contribuabili în perioada imediat următoare.

Companiile, precum și furnizorii de aplicații financiar-contabile și sisteme ERP, vor avea posibilitatea de a se înscrie voluntar în faza de testare a noului sistem de raportare, care ar urma să fie demarată începând cu 16 august 2021, conform precizărilor ANAF.

💡Echipa Taxhouse vă stă la dispoziție pentru a discuta și clarifica orice aspecte privind noile obligații de raportare către autoritățile fiscale.

Care sunt șansele de succes ale acordului istoric legat de impozitul minim global de 15%: va fi sistemul fiscal global mai simplu sau mai complex? Pastila de contabilitate, cu Vlad Dimitriu (TaxHouse) – Capital propriu și impozit pe profit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *